GIRDER nastavení

(Ovládací program k univerzálnímu IR příjmači pro Vaše PC)

Nastavení jazyka

Nejprve je výhodné nastavit jazyk prostředí Girder. Jestliže na nás už program mluví česky, můžeme tuto kapitolku přeskočit. Nastavení jazyka provedeme v menu "File" → "Settings...", záložka "User Interface" volba "Language", zde si zvolíme jazyk nám nejbližší, tj. "Czech", nastavení potvrdíme volbou "OK".

GIRDER - Výběr jazyka

Nastavení zařízení

Pro správnou funkci přijímače, je potřeba jej zapojit do počítače a to konkrétně do volného sériového portu, označeného jako COM1 či COM2. Poté je nutné nastavit ovládací program Girder tak, aby s daným zařízením spolupracoval. Nastavení provedeme v menu "Soubor" → "Vlastnosti...", záložka "Pluginy" a zde zaškrtneme z velkého množství pluginů úplně ten poslední "UIR / IRman / IRA / CTInfra / Hollywood+ Plugin"

GIRDER - Výběr jazyka

Volbu potvrdíme stiskem tlačítka "Použít", tím dojde k nahrání pluginu do paměti. Poté můžeme zaškrtnout volbu "Automaticky inicializovat vstupní zařízení". Dále pokračujeme nastavením pluginu a to stisknutím tlačítka "Vlastnosti". Zde je potřeba nastavit port, ke kterému jsme přijímač připojili (položka "COM port") a "typ hardware" - Universal Infrared Remote (UIR).

GIRDER - Výběr jazyka

Tímto je nastavení dokončeno, takže vše potvrdíme tlačítky OK a dostaneme se do základní obrazovky programu Girder. Nyní je potřeba přijímač zapnout (pokud jsme v nastavení zaškrtli volbu "Automaticky inicializovat vstupní zařízení" bude se tato inicializace provádět od příštího programu automaticky. Manuálně to provedeme buď přes menu "Soubor" → "Zapnout vstupní zařízení" a nebo stiskem klávesy F9. Pokud máme vše nastaveno správně a inicializace proběhne v pořádku, vypíše se do stavového řádku hlášení "Vstupní zařízení zapnuto", "Girder Enable" a modrá kontrolka v tomto řádku se změní na zelenou. Tím jsme úspěšně zvládli nastavení.

GIRDER - Výběr jazyka

Tvorba příkazů

Nyní můžeme přikročit k definici příkazů, které jsou základem práce s programem Girder. Příkazy můžeme dle významu seskupovat do skupin. Každý příkaz musí mít definováno co ho bude vyvolávat (naučení IR kódu vyslaného po stisku příslušného tlačítka na vašem ovladači) a co bude příkaz vykonávat (třeba simulace stisku klávesy na klávesnici). Vložení nového příkazu provedeme přes menu "Úpravy" → "Přidat příkaz". Tímto se nám vytvoří nový příkaz v nové příkazové skupině.

GIRDER - Výběr jazyka

Příkazy (symbol ovladače) i skupiny (symbol složky) si můžeme podle potřeby přejmenovat. To provedeme kliknutím myši na příslušný název a stiskem tlačítka F2. Nyní můžeme přistoupit k naučení povelu z IR ovladače. Nejprve musíme myší vybrat který příkaz chceme učit. Pak si připravíme ovladač, namíříme ho směrem k přijímači, myší klikneme v programu Girder na tlačítko "Naučit IR kód" a na ovladači zmáčkneme příslušné tlačítko. Tím dojde k načtení příslušného kódu. Kod se v programu Girder zobrazí na "segmentovém displeji"

GIRDER - Výběr jazyka

Tímto jsme naučili příkaz povel, který ho vyvolá. Nyní je potřeba naučit příkaz akci kterou provede. K tomu slouží sada záložek "Okno", "O.S.", "Příkaz", "Girder", "Myš", "Klávesnice", "Pluginy". Princip práce s těmito záložkami si ukážeme na naučení simulace stisku klávesy na klávesnici, konkrétně klávesy "1". K tomu je potřeba se přepnout na záložku "Klávesnice", a do kolonky "Obyč. klávesa" zadáme "1" a stiskem tlačítka "Použít" kód uložíme.

GIRDER - Výběr jazyka

Jeho funkci si můžeme prověřit třeba tak, že si otevřeme Word a stiskneme na ovladači tlačítko, kterému jsme přiřadili kód "1", jeslti je vše tak jak má tak by se nám do Wordu měla po stisku tlačítka na ovladači zapsat jednička. Obdobným způsobem vytvoříme všechny příkazy které chceme dálkovým ovladačem ovládat. K tomu můžeme použít funkce, které nám nabízejí různé záložky, třeba simulovat pohyb myši, nebo ovládat funkce Windows (vypnout, nastavit hlasitost atd.) prostřednictvím záložky "O.S.".

GIRDER - Výběr jazyka

Po vytvoření a naučení všech příkazů je důležité soubor s příkazy uložit, jinak veškerá naše práce příjde vniveč. Uložení provedeme přes menu "Soubor" → "Uložit jako". Při příštím spuštění programu girder je potřeba příslušnou sadu příkazu načíst - "Soubor" → "Otevřít...". Jestli budeme používat jednu sadu příkazů, můžeme si nastavit aby se nám po spuštní programu Girder nahrála sama. Toho docílíme přes menu "Soubor" → "Vlastnosti", záložka "Obecné". Zde zaškrtneme volbu "Automaticky nahrát datový soubor" a stiskem tlačítka "Procházet" vybereme, který soubor se při startu Girderu bude otvírat.

GIRDER - Výběr jazyka

V této části můžeme dále nastavit chování programu Girder, třeba automaticky spouštět po startu Windows, či zda se má Girder spouštět minimalizovaně a další detaily. Tímto jsme nastavili Girder a můžeme využívat jeho výhod.

Poznámky